Obnova památkových objektů od firmy PARIO

Firma PARIO provádí opravy jak státních, tak soukromých památkových objektů. Velká část jich je zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Jejich specializací jsou opravy církevních objektů (zejména kostelů)

V neposlední řadě se zabývá opravami hradů a zámků a objektů s nimi souvisejících. 

Práce realizují jak formou generálních dodávek, tak i subdodavatelsky pro vyššího dodavatele stavby

www.obnova-pamatkovych-objektu.cz