Právě se nacházíte:

Výstava "Jaro na vsi"

Jako každoročně, tak i letos zahajuje Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem návštěvnickou sezónu tradiční zvykoslovnou výstavou „JARO NA VSI“, v pořadí jubilejní třicátou. V interiérech chalup jsou scény ze života našich předků, předvádějící všechny staré krajové zvyky a obyčeje spojené s jarem a Velikonocemi.

Výstava začíná v první chalupě z Chvalovic zabíjačkou, zvláštní krajovou zábavou zvanou „šplochan“ a průvodem starých masek na konci masopustu. Bujarý konec masopustu ve druhé chalupě z Draha střídá vážné čtyřicetidenní předvelikonoční postní období, v němž je šest postních nedělí. Ke každé se váží starodávné krajové zvyky a obyčeje jako vynášení „smrtky“, chození s lítem a tradiční předvelikonoční a velikonoční pokrmy. Nejdůležitějšímu „Pašijovému týdnu“ od Zeleného čtvrtku do Božího hodu velikonočního je vyhrazena celá „staročeská chalupa“.

Nejvíce místa je tu vyhrazeno závěru Velikonoc – pomlázce o Pondělí velikonočním s ukázkami starých kraslic. K Velikonocům se vztahuje i velká výstava nejen kraslic, zdobených tradičními a netradičními technikami, ale i ukázky velikonočních dekorací a zvykoslovného pečiva v přísálí bednárny a chodbě u staré školy. V dolní části skanzenu pokračuje výstava „Jaro na vsi“ připomenutím svatovojtěšských poutí, májových zábav mládeže a májových pobožností. Závěr výstavy v chalupě z Pojed je věnován svátku sv. Jana Křtitele a lidovému léčitelství. Poslední chalupa z Oskořínka s interiérem z poloviny minulého století je upravena na předvádění novodobých jarních zvykoslovných aktivit.

Už při jarní výstavě jsou ve skanzenu zpřístupněny všechny stálé expozice v komorách, špýcharech, ve velké stodole i ve staré škole. Ve výstavním sále bednárny s velkou výstavou „Z historie pivovarnictví na Nymbursku“ jsou příležitostně předváděny různé činnosti, spojené s jarním zvykoslovím (zdobení vajec, perníčků, pletení pomlázek a ukázky lidových řemesel). Bližší informace o víkendových programech na www.polabskemuzeum.cz. Výstava je otevřena od 18. března 2022 denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.