Vánoční výstava Lidové Vánoce v Polabí

Tradiční vánoční výstava v celém areálu skanzenu s bohatým doprovodným programem od 16.11. do 30.12.2018.

Velká vánoční výstava pod názvem „Lidové Vánoce v Polabí“ se letos po třicáté koná v celém areálu skanzenu. V interiérech všech osmi chalup jsou předváděny scény ze života našich předků, připomínající starobylé zvyky a obyčeje v čase adventu a v období od vánočních svátků až do Tří králů. Výstava začíná v první chalupě z Chvalovic starodávnými přástkami a dračkami s podvečerním besedováním. V druhé chalupě z Draha jsou předváděny tradiční obchůzky barborek a lucek a mikulášský průvod s nadílkou. V kuchyni se připravuje vánoční pečení a ve výměnku jsou ukázky starých druhů vánočního cukroví i s recepty.  „Staročeská chalupa“ je vyhrazena pro Štědrý den se všemi věštbami a pověrami, „devaterem jídel“, štědrovečerním koledováním a představením krajové vánoční hry. Ve vitrínách jsou vystaveny všechny lidové betlémy z vlastních muzejních sbírek. Chalupy v dolní části skanzenu ukazují, jak trávili vánoční svátky naši předkové v průběhu minulého století – kolem roku 1860, 1890, 1910 a 1930 na statku i v chaloupce. Na závěr výstavy je ve staré škole scéna tříkrálové koledy. Součástí vánoční výstavy je vedle starých lidových a kostelních betlémů také neustále rozšiřovaná kolekce současných betlémů z nejrůznějších materiálů. Výstavu doplňují ukázky starých i novodobých vánočních dekorací, návody na výrobu vánočních ozdob a drobných dárků. Zvláštní část výstavy tvoří rozsáhlá sbírka papírových vystřihovacích betlémů a vánočních pohlednic, umístěná do přísálí a chodby u staré školy v bednárně.  Ve školním kabinetu je opět nainstalován velký betlém z oblékaných figurek, zhotovený podle vlastního vystřihovacího „Betlému z Přerova nad Labem“ od akad. malíře Jiřího Škopka.  Další velký betlém z oblékaných figurek na způsob neapolských jesliček je v kapličce na návsi. Na všechny soboty a neděle je připraven program s ukázkami starých řemesel a prodejem dárků.

Doprovodný program:

15.12. – sobota

– práce na kolovrátku a tkalcovském stavu
– zapiastky, pletené hračky
– pletené, háčkované a jiné výrobky z textilních a přírodních materiálů
– výroba mozajek ze skla
– zdobení perníčků
– výrobky z keramiky, svíčky z včelího vosku
– kovářské řemeslo
– košíkářské řemeslo
– drátenické řemeslo
– dřevořezbářské řemeslo
– výroba kartáčů, smetáků
– adventní věnce

16.12. –neděle

– práce na kolovrátku a tkalcovském stavu
– výrobky ze šustí, slámy a keramiky
– pletené, háčkované, vyšívané a výrobky z textilních materiálů
– výroba mozajek ze skla
– zdobení perníčků
– kovářské řemeslo
– řezbářské řemeslo
– košíkářské řemeslo
– drátenické řemeslo
– výroba kartáčů, smetáků
– adventní věnce

22.12. – sobota

– práce na kolovrátku a tkalcovském stavu
– výrobky ze šustí, pergamana
– výrobky z textilních a jiných přírodních materiálů
– svícny a jiné výrobky z foukaného skla, jablonecká bižuterie
– výroba mozajek ze skla
– zdobení perníčků
– kovářské řemeslo
– dřevořezbářské řemeslo
– košíkářské řemeslo

Od 14:00 hod. proběhne v areálu skanzenu Živý Betlém. Těšíme se na Vaši návštěvu.

23.12. – neděle

– práce na kolovrátku a tkalcovském stavu
– výrobky ze šustí a pergamana
– pletené, háčkované, vyšívané a jiné výrobky z textilních a přírodních materiálů
– výroba mozajek ze skla
– zdobení perníčků
– svícny a jiné výrobky z foukaného skla, jablonecká bižuterie
– kovářské řemeslo
– dřevořezbářské řemeslo
– košíkářské řemeslo

Bude připraveno i vánoční pečení a občerstvení.
Změna programu vyhrazena.

https://www.polabskemuzeum.cz