Vánoční den otevřených dveří v ZŠ Tyršova

Vánočně pojala den otevřených dveří ZŠ Tyršova 
v Nymburce. Učitelé spolu s žáky vytvořili celoškolní projekt „Vánoční škola" a právě ten den se otevřely dveře školy rodičovské i široké veřejnosti. Letos připadlo datum na 8. prosinec. 
  

O scénáři a průběhu akce nám pověděl učitel Marek Velechovský, který vládne Zelené laboratoři, centru přírodovědy na škole:  „Každá třída si připraví svůj program, ať už je to výtvarná dílna, pečení cukroví, soutěže  nebo třeba my v laboratoři seznamujeme se zvířaty
z naší mini–ZOO. Touto akcí dáváme nahlédnout do zákulisí školy." 

Součástí byl 
i prodej výrobků žáků.