V logistice začínají vládnout moderní bezpečnostní technologie

Moderní trendy v logistice vycházejí vstříc aktuálně vysoké poptávce po skladovacích prostorech. Mají za následek téměř nepřerušovaný provoz logistických objektů tak, aby byly prostory co nejefektivněji využity nejen s ohledem na omezený prostor, ale i v čase.

Technologie žádají kamerové systémy

„S tímto vývojem zároveň klesá použitelnost klasických zabezpečovacích systémů. Jednoduše nelze zamknout dveře a spoléhat se na detekci pohybu v místech, kde je nyní čilý ruch ve dne v noci v režimu 24/7. Využívány jsou tak spíše kamerové systémy, jejichž schopnosti se více blíží dnešním potřebám,“ říká Michal Cícer, ředitel divize bezpečnosti společnosti SSI Group.

Smluvní vztahy mezi dodavateli, odběrateli, přepravními společnostmi, ale i pojišťovnami vytvářejí velký tlak na dokumentování pohybu zboží i několik měsíců zpětně, což spolu se vzrůstající kvalitou zaznamenávaného obrazu vytváří obrovský objem dat, který je třeba bezpečně uchovávat. Narůstající výpočetní výkon moderních kamer i záznamových zařízení umožňuje díky pokročilým algoritmům efektivně ukládat velké množství záznamů na menší úložiště.

Chytrý Time Compressor

Velmi dlouhé záznamy pak ale zároveň vyžadují enormní čas k vyhledání požadované pasáže. Současné systémy však naštěstí umějí chytře pomoci – díky funkci Time Compressor. Ta neposkytuje zrychlené video, ale nabízí spojité přehrávání všech důležitých okamžiků, kdy se v daném místě něco událo. Představte si, že na záběru projede vysokozdvižný vozík jedním směrem, za 5 minut projde člověk, za dalších 25 minut projede tentýž vozík zase zpátky. Výsledkem je půlhodinové video, ve kterém se stanou tři věci. Při přehrání pomocí Time Compressoru projede vozík, hned po něm projde člověk následovaný vozíkem jedoucím zpět. Každý z nich se pohybuje naprosto přirozenou rychlostí a má nad sebou bublinu s přesným časem, kdy se v místě pohyboval. Jsou zcela vypuštěny hluché oblasti a celé dění z uplynulé půlhodiny tak zkontrolujete za 10 vteřin. A tato technologie umí pomoci i s monitoringem rušnějších míst. Všechny události se pak v Time Compressoru přehrávají v jednom záběru současně.

Kamerové systémy hrají důležitou roli i v ochraně areálů

S růstem průmyslových zón přestávají být spolehlivé různé otřesové plotové a zemní kabely, protože je i pro ně obtížné rozpoznat pohybujícího se člověka, když v těsné blízkosti zároveň jezdí mnohatunové kamiony. Běžné kamery by se pro tuto úlohy také příliš nehodily, neboť jejich schopnosti jsou vesměs omezeny denní dobou a přirozeným osvětlením. Jejich použitelnost pak zcela skončí spolu s hustým deštěm nebo sněžením.

V kteroukoli denní i noční dobu a za jakéhokoli počasí ovšem spolehlivě fungují termovizní kamery, jejichž cena dlouhodobě klesá a nacházejí tak své uplatnění stále častěji. „Termovizní kamera spolehlivě detekuje teplo vyzařované lidským tělem, odešle poplachový signál, a zároveň se může na toto místo automaticky a přesně zaměřit otočná kamera s velkým přiblížením a aktivním nočním viděním s dosahem i několik stovek metrů. Takto zachycené události pak bez problémů vyhodnotí i vzdálené certifikované pracoviště našeho dohledového centra. Operátoři díky přesným informacím doprovázeným živým přenosem obrazu dokáží obsluhovat mnoho objektů či areálů najednou a snižovat tak pravidelné měsíční náklady na ostrahu,“ doplňuje Michal Cícer z SSI Group.

Bezpečnost práce

Nové technologie však naleznou své uplatnění i mimo zažité pojetí bezpečnosti. Kamerové systémy odhalí a upozorní například i na pracovníka bez ochranné přilby tam, kde je vyžadována. E-mail s fotkou takového výtečníka pak okamžitě přijde třeba vedoucímu provozu.

Další novinkou z oblasti bezpečnosti práce jsou samoobslužné školicí a testovací kiosky, které najdou své uplatnění všude tam, kde je vysoká fluktuace zaměstnanců, vysoký podíl dočasných agenturních zaměstnanců nebo třeba i jednorázových návštěv. Školení BOZP, které dnes pro vedoucí pracovníky znamená časovou zátěž, tak mohou absolvovat noví zaměstnanci a návštěvy zcela sami, zakončit jej zkušebním testem a potvrdit vlastnoručním podpisem na elektronickém podpisovém tabletu. Teprve na základě úspěšného absolvování školení je pak automaticky umožněn vstup do haly.