Společnost Accenture získala Search Technologies

Společnost Accenture získala Search Technologies, firmu z Herndonu ve Virginii v USA, která se zabývá technologickými službami a analytikou vyhledávání. Specializuje se na návrhy, realizace a řízení velkých objemů dat (big data). Nabídka Search Technologies zahrnuje vylepšené funkce obsahové analýzy, které klientům pomáhají lépe porozumět jejich podnikání, zákazníkům a trhům,  a to díky kombinaci transakčních a kontextuálních údajů. Uplatněním technologií umělé inteligence jako je strojové učení na tento typ údajů může Accenture nyní pomáhat klientům lépe a přesněji porozumět jejich datům a zlepšit tak jejich výsledky. Podmínky transakce nebyly zveřejněny.  

Search Technologies se připojí ke stávající skupině datových vědců a inženýrů v Accenture Analytics a zaměří se na vývoj a industrializaci řešení, díky nimž bude nestrukturovaný obsah – od sociálních médií, přes video-to-voice až po audio – snadno prohledatelný. To usnadní vyhledávání dat, jejich analýzu a reporting. Search Technologies zaměstnává téměř 200 big data inženýrů a odborníků na vyhledávání působících v USA, na Kostarice, v Evropě a na Filipínách.

„Díky získání Search Technologies a jejich expertů máme teď ještě lepší možnost pomáhat firmám využívat jejich data k získání přesnějších a využitelných poznatků, a to bez ohledu na jejich formát,” řekl Narendra Mulani, ředitel pro analytiku v Accenture Analytics. „Díky lepšímu porozumění obsahu i dopadu jednotlivých transakcí mohou organizace nabídnout svým zákazníkům lepší uživatelskou zkušenost a dosáhnout lepších podnikatelských výsledků. Kombinace odborných znalostí Search Technologies v oblasti datového inženýrství se zkušenostmi Accenture v oblasti datové vědy, analytických nástrojů a AI umocní naši schopnost napomáhat klientům v přerodu v inteligentní podniky přirozeně využívající data, které mění svůj přistup k inovacím, soutěžení na trhu a růstu.”

Do platformy Accenture Insights Platform (AIP) bude integrováno rozhraní pro zpracování obsahu (Content Processing Framework) a soubor datových konektorů na úrovni API. Tyto technologie vytvořené Search Technologies umožňují přístup k nestrukturovaným podnikovým datům v rozdílných i stávajících systémech. To umožní klientům integrovat analytické nástroje a AI do svého podnikání tak, aby mohli získávat nové informace rychleji a ve větším rozsahu.

Kamran Khan, předseda představenstva a generální ředitel Search Technologies, povede nový tým pro obsahovou analýzu v Accenture Analytics. Khan uvedl: „Analytické nástroje pro vyhledávání i pro velké objemy dat vyžadují hluboké porozumění povaze strukturovaného i nestrukturovaného obsahu, a také know-how nutné k tomu, abychom z údajů dokázali vytěžit znalosti a hodnotu pro podnikání. To se nám dosud úspěšně daří u více než 800 zákazníků z různých odvětví od e-commerce, přes vydavatelství, média, finanční služby, nábor odborného personálu až po průmyslovou výrobu. Vize Search Technologies je úzce spjata s vizí Accenture, tato akvizice nám tedy pomůže hrát významnou roli v budování budoucnosti v oblastech big data, vyhledávání a AI díky tomu, že budeme integrovat naše funkce do AIP a využijeme velikosti Accenture k tomu, abychom mohli globalizovat naši nabídku.“

Součástí akvizice bude také vybudování nového delivery centra na Kostarice pro více než 70 big data inženýrů ze Search Technologies, kteří v zemi působí. Tým, který se bude specializovat na zákaznickou a obsahovou analýzu, bude úzce spolupracovat s týmem pro vytváření digitálního obsahu a marketingové služby Accenture Interactive, aby klientům mohli poskytovat doplňkové služby a ucelenou nabídku v oblasti obsahu a vypořádali se tak s čím dál větším objemem obsahu na různých kanálech. Nová lokalita se stane součástí Accenture Global Delivery Network.