Rodinná loutková divadélka

Zveme Vás do Polabského muzea Poděbrady na výstavu Rodinná loutková divadélka, která je umístěná ve dvou historických prostorách bývalého špitálu Kunhuty. Výstava je věnována nejen dětským návštěvníkům, ale i trochu nostalgie a potěšení přinese jistě i těm dříve narozeným, kteří ještě pamatují kdysi oblíbenou domácí zábavu.  

Vystaveno je zde celkem deset kompletních starých loutkových divadélek, které se během času podařilo získat do muzejních sbírek. Vznikla tak kolekce téměř všech typů dekorací a běžně prodávaných loutek od konce 19. století do doby, kdy zájem o domácí hraní divadla byl postupně nahrazen jinými druhy dětské zábavy. Většina vystavených divadélek pochází ze 30. a 40. let minulého století. K nejoblíbenějším tehdy patřily vedle půvabného „Divadla Artuše Scheinera“ i dekorace šéfa výpravy Národního Divadla Karla Štapfera, akademického malíře Eduarda Christiana a dalších českých umělců. Současně se scénami je tu vystaveno i několik desítek loutek ve velikosti od 15 do 25 cm. Nejcennější je kolekce 50 původních tzv. „Alšových loutek“ vymodelovaných podle návrhů Mikoláše Alše Karlem Koberlem kolem roku 1913 a vyrobených ve známém Loutkářském závodě Antonína Münzbergera. Je tu i několik tzv. „staropražských loutek“ cizího původu z konce 19. století, které se tehdy hojně prodávaly na předvánočních trzích. Nechybí ani původní loutky Spejbla a Hurvínka či Pepiny Rejholcové.

Po roce 1948, kdy byly všechny loutkářské závody znárodněny, se přestala rodinná divadélka vyrábět a tak zájem o ně postupně opadal. Druhá polovina 20. století je tu proto zastoupena jediným malým továrně vyrobeným divadélkem ze 70. let. K připomenutí vánoční atmosféry byla výstavka doplněna velkým pololidovým betlémem z 19. století, pocházejícím z pozůstalosti poděbradského probošta P. Františka Lukeše.

Výstava je přístupna denně mimo pondělí od 9.00 do 17.00 hodin až do 18.2. 2018 v Polabském muzeu Poděbrady - výstavní prostor Kunhuta.

http://www.polabskemuzeum.cz