Pojišťovny, které zvládnou transformaci svých obchodních modelů, by mohly získat až 375 mld USD

Nová zpráva s názvem “Insurance as a Living Business,” (Pojišťovnictví jako životaschopné podnikání), konstatuje, že pojišťovnictví čekají zlomové změny. Šanci uspět mají ty společnosti, které zavádějí inovace a přizpůsobují se měnícím se potřebám zákazníků.   

Ve zprávě se odhaduje, že tyto společnosti by mohly dohromady získat příjmy ve výši 177 mld. USD z pěti hlavních oblastí: nově vznikající rizika, jako je kybernetická bezpečnost a autonomní vozidla; lepší prosazení na trzích, na nichž bylo doposud obtížné dosahovat zisku; služby s přidanou hodnotou, které zákazníkům pomáhají snižovat rizika, jako např. domácí zařízení připojená k síti schopná detekovat poruchy ještě než dojde ke škodě; rozšíření obchodních partnerství za účelem vytvoření nabídek pro zákazníky, které jsou přizpůsobené na míru, a to jak v oblasti pojišťovnictví, tak mimo ni; a monetizace aktiv, jako jsou data, platformy a algoritmy. 

Dalších 198 mld. USD nových příjmů představuje potenciální posun tržního podílu v těchto pěti hlavních oblastech ve prospěch organizací, které se plně zapojí do transformace, na úkor konkurentů, kteří zareagují v menší míře. 

Podle zprávy bude pro inovace a přizpůsobení měnícím se potřebám zákazníků nutné, aby pojišťovny vytvořily flexibilní fond talentovaných pracovníků, efektivně využívali stávající infrastrukturu, využívali údaje a analytické nástroje za účelem účinnějšího osobního přizpůsobení svých služeb, a vytvořili energický tým vedení a organizační kulturu, které budou otevřené novým myšlenkám a přístupům.

„Odvětví pojišťovnictví se nachází na prahu vstupu do nového podnikatelského prostředí,“ řekl Michael Costonis, Global Insurance Practice Leader společnosti Accenture. „K tomu, aby společnost předběhla ostatní a využila nových příležitostí k realizaci příjmů, je nutný posun podnikatelského myšlení. Od fokusu na produkt k zaměření na zákazníka, od rigidních provozních modelů k pružnějším a svižnějším provozním modelům, které rychle reagují na preference zákazníků. A od individuálního vstupu na trh k uzavírání partnerství s těmi největšími společnostmi v oblasti pojišťovacích technologií a technologií obecně, které jim mohou pomoci oslovit nové segmenty zákazníků a posílit jejich značku.“
 
Zpráva pojistitelům doporučuje několik kroků, které mohou podniknout, aby zvýšili své šance. Patří sem vytvoření celopodnikové digitální strategie, která plně využívá nové modely a nové technologie včetně umělé inteligence, technologie blockchain, chytrých smluv a internetu věcí tak, aby bylo možné nabízet personalizované a rychlé služby. A také využití bohaté báze údajů o zákaznících, které již mají k dispozici, k přizpůsobení své nabídky.

Zpráva dále identifikuje pět oblastí růstu příjmů, kde by pojišťovny mohly v různých druzích služeb od pojištění majetku, úrazového, životního až po komerční pojištění buď zavést nové produkty či služby, nebo zvýšit rozsah těch, které již prodávají.

1.    Zacílení na těžko dosažitelné segmenty trhu novými účinnějšími způsoby. S tím, jak se rozrůstají nové přístupové kanály (online, mobilní komunikace) a technologie (analytické nástroje, geo-lokace), mohou pojišťovny těžit z hůře dosažitelných segmentů, jako je mikropojištění nebo okamžité vystavení životního pojištění, aby mohli nákladově efektivně zvýšit svůj tržní podíl. Mohli by tak realizovat nové příjmy ve výši 144 mld. USD.

2.    Vytvoření příležitostí z nových rizik. Pojišťovny by měly vytvářet nové nabídky, které řeší nově vznikající rizika, jako je např. kybernetické pojištění a nová komerční rizika způsobená zrodem autonomních vozidel. To by jim mohlo vynést další příjmy ve výši 111 mld. USD.

3.    Netradiční úloha zprostředkovatele a ekosystémy. Obchodní vztahy se start-upy v odvětví pojišťovacích technologií a organizacemi mimo odvětví pojišťovnictví může firmám umožnit, aby novým způsobem oslovily svoje zákazníky a objevily nové zdroje hodnoty pro zákazníka. Sem patří zapojení do stávajících ekosystémů společností provozujících online platformy, jako je Google, Amazon, Facebook a Apple, kde je možné se propojit se spotřebiteli, kteří již tyto platformy využívají, včetně virtuálních asistentů. Tento přístup by mohl vést k realizaci nových příjmů ve výši 80 mld. USD. Podle zprávy budou z těchto netradičních vztahů pocházet tři čtvrtiny (76 %) nových příjmů v oblasti pojištění majetku a úrazového pojištění.

4.    Monetizace datových platforem a modelů. Společnosti mohou nabídnout svá aktiva, jako jsou data, informace o zákaznících, platformy a modely jako služby, algoritmy modelující rizika atd. svým partnerům v ekosystému, pro které by mohly být přínosem. To by jim mohlo přinést nové příjmy ve výši 28 mld. USD.

5.    Služby s přidanou hodnotou. Pojistitelé by se měli zaměřit na personalizované služby, které pomáhají omezit rizika zákazníků, jako je například používání nositelné elektroniky, která pomůže stárnoucím členům rodiny zůstat déle v domácím prostředí, a prodej a správa online domácích zařízení. To by mohlo přinést nové příjmy ve výši 12 mld. USD.

„Udržení stávající situace je nemožné,“ řekl Costonis. „Zisky a příjmy pojišťoven jsou pod tlakem s tím, jak se šíří start-upy v oblasti pojišťovacích technologií a jak se do odvětví stahují technologické společnosti se silně personalizovanými vztahy k zákazníkům. Inovace musí být prioritou celého segmentu, a to nad rámec poskytovatelů agregovaných nabídek pojištění i online distributorů. Pojišťovny, které provedou ty správné změny v obchodní oblasti, budou rozumět svým zákazníkům a budou reagovat rychle a sebevědomě relevantními inovativními nabídkami, budou mít velkou šanci zvýšit svůj tržní podíl a využít nově vznikající příležitosti.“