Lidové Vánoce v Polabí - tradiční vánoční výstava

Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem, pracoviště Polabského muzea, p. o., Vás zve na tradiční vánoční výstavu - Lidové Vánoce v Polabí.   

Tradiční vánoční výstava pod názvem „Lidové Vánoce v Polabí“ je jako každoročně umístěna do celého areálu skanzenu.

V interiérech všech osmi chalup jsou scény ze života našich předků, předvádějící starobylé zvyky a obyčeje v čase adventu a v období od vánočních svátků až do Tří králů. Výstava začíná starodávnými přástkami a dračkami s podvečerním besedováním, jsou zde předváděny tradiční obchůzky barborek a lucek a mikulášský průvod s nadílkou. Celá jedna chalupa je věnována přípravám na Vánoce v polabské lidové kuchyni, nákupům na předvánočních trzích a ukázkám starých druhů vánočního cukroví. „Staročeská chalupa“ je vyhrazena pro Štědrý den se všemi věštbami a pověrami, „devaterem jídel“ a štědrovečerním koledováním. Nově jsou zde letos vystaveny všechny lidové betlémy z vlastních sbírek. Chalupy v dolní části skanzenu ukazují, jak trávili vánoční svátky naši předkové v průběhu minulého století. Na závěr je ve staré škole scéna tříkrálové koledy. Součástí vánoční výstavy jsou vedle starých lidových a kostelních betlémů také současné betlémy z nejrůznějších materiálů, ukázky starých i novodobých vánočních dekorací, návody na výrobu vánočních ozdob a drobných dárků. Zvláštní část výstavy tvoří soustavně rozšiřovaná kolekce papírových vystřihovacích betlémů a vánočních pohlednic, umístěná do velkého výstavního sálu v bednárně. Zde je i velký betlém z oblékaných figurek, zhotovený podle vlastního vystřihovacího „Betlému z Přerova nad Labem“ od akad. malíře Jiřího Škopka.

Součástí výstavy je rozměrný betlém ve stylu neapolských jesliček.

Na všechny soboty a neděle je připraven program s ukázkami starých řemesel a prodejem dárků.

Vánoční výstava v celém areálu skanzenu začíná 17.11.2017 a končí 30.12.2017.

Otevírací doba pro veřejnost je pátek až neděle od 9.00 do 16.00 hodin. POSLEDNÍ VSTUP JE V 15.00 HODIN. .

Ve dnech 24.12. a 25.12.2017 bude skanzen uzavřen.

Pro objednané zájezdy otevřeno úterý až pátek dle telefonické dohody včetně pracovních dílniček pro děti. Dílničky lze objednávat pro děti od 6 roků.

Poplatek za dílničku na jedno dítě je 50,- Kč. Tento poplatek zasíláme chráněným dílnám. Výrobek si odvezou děti domů.

Objednávky na telefonním čísle 325 565 272 nebo 733 715 342.

Každý víkend budou připraveny doprovodné programy a pracovní dílničky pro děti i dospělé. Tyto budou uvedeny na našich stránkách během října 2017, každý si může vybrat co se mu nejvíce líbí a chce si jednotlivá řemesla vyzkoušet. Připraveno bude i občerstvení.

Vstupné:
Dospělí: 90,- Kč
Děti školáci, studenti, senioři: 45,- Kč
Předškoláci: zdarma
Rodina (2 dospělí a 2 až 3 děti): 250,- Kč

http://www.polabskemuzeum.cz