Ceny akcií, rizikových aktiv a podnikových dluhopisů

Ceny akcií, podnikových dluhopisů a rizikových aktiv rostly v posledních týdnech z několika důvodů. Tím prvním je nástup vakcinace a relativně stabilní dodávky vakcín. Tím druhým je pokračující politická podpora prostřednictvím finančních balíčků, která má potenciál v krátkodobém horizontu vyrovnat negativní ekonomické dopady, a zároveň poskytnout most do budoucnosti. Třetím důvodem jsou pak stále nízké úrokové sazby centrálních bank.

Na druhou stranu, vlivem těchto opatření dochází u některých akcií k jejich nadhodnocení na základě uměle vytvořeného pozitivního ekonomického výhledu. To, že je akcie nadhodnocena, lze poznat několika způsoby; tím nejrozšířenějším je porovnání tržní ceny a výnosů dané společnosti za posledních 12 měsíců. Čím vyšší je tento poměr, tím více je společnost nadhodnocena. Například u společnosti Tesla byla tato hodnota za rok 2020 1239,89. U diskutované společnosti GameStop s ohledem na spekulace je tato hodnota 1477,27. Na druhou stranu u společnosti Apple je tato hodnota za rok 2020 40,23. Průměrná hodnota se však pohybuje mezi 13-25 u běžných akcií. U akcií veřejně známých společností je pak očekávaná hodnota 30-50. Loňský rok ve stejnou dobu byl v indexu top 500 společností (S&P 500) tento atribut roven hodnotě 25,77. Letos již činí 40,93.

Lze tedy konstatovat, že trhy jsou i navzdory ekonomickému vývoji více nadhodnoceny než v předchozím roce. Stojí za tím především tzv. „nový normál,” tj. situace, kde žádný z investorů není schopen efektivně předvídat ekonomický vývoj za daných podmínek. Navíc za nadhodnocenými akciemi stojí i spekulace typu GameStop.

Tato situace, ve které ceny akcií neodpovídají výkonům společnosti, a zároveň velké investiční fondy uzavírají své pozice kvůli spekulacím, vyvolává spektrum možné korekce trhu. Navíc, pokud by došlo k ukončení covid podpůrných programů, snižování úrokových sazeb či by se prokázala nižší funkčnost vakcinace, případně by se objevily nové mutace viru, můžeme očekávat silnou tržní korekci.

Pro menší investory je proto vhodné držet svou pozici u vybraných titulů s dlouhodobým potenciálem růstu a pravidelně měsíčně přikupovat nové akcie. Tím dojde k rozprostření potenciálních negativních dopadů, jelikož se bude nakupovat v období nízkých i vysokých cen.

Karel Kotoun, konzultant a strategický manažer společnosti Accenture v oblasti finančních služeb